Αιολικά Πάρκα

Η ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΠΕΤΟΝ ΑΒΕΕ έχει συμμετάσχει στην κατασκευή πολλών αιολικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Εύβοιας αποκομίζοντας τεράστια εμπειρία στον τομέα αυτό. Στο πλαίσιο αυτών των έργων έχει προμηθεύσει σίδηρο οπλισμού, έτοιμο σκυρόδεμα και διάφορα οικοδομικά υλικά σε εταιρείες κατασκευής αιολικών πάρκων καθώς επίσης έχει αναλάβει υπεργολαβικά την κατασκευή αιολικών πάρκων, αναλαμβάνωντας εκσκαφές, εκβραχισμούς, χωματουργικά έργα, όπλιση και σκυροδέτηση βάσεων ανεμογεννητριών, διάνοιξη και διαμόρφωση οδών πρόσβασης, κατασκευές κτιριακών εγκαταστάσεων, τεχνικά έργα και λοιπά έργα υποδομής.

Υπολογίζεται οτι έχει συμμετάσχει στην εγκατάσταση άνω των 190 ανεμογεννητριών στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Εύοιας.


Ενδεικτικά παρατίθενται τα παρακάτω έργα:


 • 1996-1997   :   Αιολικά πάρκα δυναμικότητας 95 ανεμογεννητριών στον Καβοντόρο Ευβοίας σε συνεργασία με την εταιρεία ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΒΕΕ
 • 1997              :   Αιολικό πάρκο δυναμικότητας 10 ανεμογεννητριών στην περιοχή Καστρί Ευβοίας σε συνεργασία με την εταιρεία ΜΕΛΤΕΜΙ - ΚΑΣΤΡΙ                            ΑΒΕΤΕ
 • 1999              :   Αιολικό πάρκο δυναμικότητας 13 ανεμογεννητριών στην θέση Μπούρλαρι Ευβοίας, σε συνεργασία με την εταιρεία ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ                            ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΠΟΥΡΛΑΡΙ ΑΕ
 • 1999-2000   :   Αιολικά πάρκα συνολικής δυναμικότητας 70 ανεμογεννητριών στις περιοχές Κατσαρώνι, Χωνί, Μελισσώνας και Προφήτης                            Ηλίας, Ευβοίας σε συνεργασία με την εταιρεία RF ENERGY SA


  Φωτογραφίες


  Αιολικό πάρκο στα Αντιά Ευβοίας


  Αιολικό πάρκο στον Καβοντόρο Ευβοίας


  Αιολικό πάρκο στη θέση Μπούρλαρι Ευβοίας


  Αιολικό πάρκο στο Καστρί Ευβοίας


  Αιολικό πάρκο στον Καβοντόρο Ευβοίας


  Αιολικό πάρκο στο Κατσαρώνι Ευβοίας


  Αιολικό πάρκο στον Προφήτη Ηλία Ευβοίας


  Αιολικό πάρκο στο Πλατανιστό Ευβοίας

  Επιστροφή στην αρχική σελίδα